شرایط ابطال رزرو اینترنتی غیرحضوری

شرایط کنسلی رزرو اینترنتی :


1. در صورت نیامدن مسافر در تاریخ رزرو شده مکان اقامتی فقط به مدت یک شب خالی مانده و شب بعد اجاره داده میشود.

2.میهمان قبل از ورود به ویلا کل کرایه ویلا و کمیسیون دفتر را تصفیه کرده است و بعد کلید ویلا تحویل داده میشود.

3.زمانی که رزرو در دفتر نگین سبز رامسر به ثبت رسیده است تحت هیچ شرایطی امکان کنسلی وجود ندارد.

4رزرو ویلاها براساس عکس میباشد میهمان خواهشمندم دقت لازم را از عکس های ویلا انجام دهید و مشخصات داخلی ویلا

را چک کنید چون به هیچ دلیلی امکان کنسلی وجود ندارد.

5.زمانی ه قرارداد در دفتر به ثبت زسیده است و مبلغ بیانه واریز شده است دفتر نگین سبز رامسر مبلغ بیانه را به صاحبان ویلا

تحویل داده و امکان بازپس گرفتن نمیباشد.

6میهمان زمان ورود به دفتر مراجعه نموده و تصفیه کامل را انجام داده بعد ویلا را تحویل خواهیم داد.

7.وقتی رزرو در دفتر ثبت زسیده است تمامی مشخصات وارد شده میهمان سریعا به اداره گردشگری و اداره نظارت براماکن عمومی

شهرستان رامسر ارسال شده است و میهمان قرارداد دفتر نگین سبز رامسر را جدی گرفته تا به مشکل برنخورد.

8.دفتر نگین سبز رامسر رضایت مندی 98%مشتریان خود را در سال 94 طی نظرسنجی و شمارش تعداد میهمانان طی سوال در زمان

خروج از نحوه کار به دست اورده است.و 2% نارضایت مندی به دلیل دقت نکردن در عکس های ویلا کد ویلا میباشد که حتی مسافرین

محترم سایت های دیگر رزرو ویلا را با ما اشتباه گرفته اند و کدهای سایت های دیگر ویلا را به ما اعلام مینماید.

9.زمانی که قرارداد در دفتر نگین سبز رامسر به ثبت رسیده است در صورت انصراف میهمان پس از صدور قرارداد کل مبلغ کرایه واحد

اقامتی و کمیسیون دفتر نگین سبز رامسر به عنوان جریمه اخذ میشود.

10.زمانی صدور قرارداد طی تاریخ های ذکر شده میهمان اگر تحت هر شرایطی زودتر قبل از تاریخ خروج نماید دفتر نگین سبز رامسر

کل کرایه اقامتی را تحت جریمه و گزاشتن خالی ماندن واحد اقامتی دریافت میکند.

11.ارائه اصل سند شناسایی میهمان طبق مشخصات زوجین مطابق هم الزامی میباشد در صورت نداشتن شناسنامه پذیرش تحت

هیچ شرایطی صورت نمیگیرد.میهمان میتواند به اداره اماکن مراجعه نموده و نامه برای دفتر در صورت پذیرش بیاورد.

12.مقررات مهم رزرو ویلا در قرارداد ذکر شده که میهمان تمامی قوانین قرارداد را مشاهده کرده و با بیانه خود رزرو خود را تایید نماید.

13.رزرو به صورت غیرحضوری میباشد زمانی مبلغ بیانه به شماره کارت های دفتر واریز شود یعنی رزرو از طریق شخص مورد

نظر مورد تایید میباشد و هیچ گونه اعتراضی در مقابل رزرو خود نداشته است.

14.به همراه داشتن برگه قرارداد در زمان حضور ویلا الزامی میباشد.

15. در تمامی قراردادها کمیسیون دفتر نگین سبز ثبت شده است خواهشمندم دقت فرمایید.

 

تمامی مطالب با قوانین رزرو ویلا میباشد و دلیل سخت گرفتن دفتر نگین سبز این میباشد که مسافرین محترم دقت لازم در امر

رزرو ویلای خود داشته باشند تا به مشکلی برنخورند.با تشکر مدیریت قاسم نژاد